Welkom bij Giloflow

 

ENERGIE

 

De basis van alles, het universum, de aarde, je lichaam, je gedachten, je emoties, het voedsel dat je eet, de kleding die je draagt, het huis waarin je woont, is PURE ENERGIE.

 

In het fysieke verdicht deze energie zich tot atomen, moleculen, aminozuren, eiwitten, cellen, organen en je fysieke lichaam.

 

Op energetisch vlak stroomt de energie door meridianen. Fysiek hebben we in het hele lichaam te maken met geladen deeltjes en energiestromen.

 

Energie is bewustzijn. Dit betekent dat energie direct reageert op jouw gedachten en emoties. Je geeft energie direct de lading van je gedachten en emoties mee.

 

Er bestaan meerdere dimensies en wij hebben meerdere lichamen in steeds ijlere dichtheden (net zoals water dat als ijs en waterdamp voorkomt) met chakra's en meridianen waardoor de energie stroomt.

 

Als je energie op alle niveaus optimaal stroomt dan voelt je je heerlijk, vitaal, gezond, energiek, blij, liefdevol, heb je plezier in alles wat je doet, heb je zin om van alles te ondernemen, actief te zijn, te genieten, hou je van jezelf, je relatie, je gezin, alles in je leven en geniet je van iedere dag.


Vanaf het moment dat er andere, niet harmonieuze invloeden hun intrede in jou en jouw leven doen, kunnen er fysiek, biochemisch, mentaal, psycho-emotioneel, op alle energetische niveaus, je werk, je studie, in je relatie en je leven allerlei storingen en blokkades gaan optreden.

 

Giloflow is erin gespecialiseerd om d.m.v. energetische behandelingen jouw energie op alle niveaus weer optimaal te laten stromen.

 

 

ENERGY

 

The basis of all, the universum, the earth, your body, your thoughts, your emotions, the food you eat, the clothes you wear, the house in which you live, is PURE ENERGY.

 

In the physical, densified this energy to atoms, molecules, amino acids, proteins, cells, organs and your physical body.

 

Energetically, energy flows through meridians. Physically we have in the whole body to deal with charged particles and energy flows.

 

Energy is awareness. This means energy responds directly on your thoughts and emotions. You give energy directly the charge of your thoughts and emotions.

 

Ther are several dimensions and we have several bodies in ever subtler densities (just like water that occurs as ice and water vapor) with chakras and meridians through which energy flows.

 

If your energy flows optimal at all levels, you feel lovely, vital, healthy, energetic, happy, loving, you have fun in everything you do, you want to undertake all, to be active, enjoy, you love yourself, your relationship, you family, everything in your live and enjoying every day.


From the moment disturbances are entering in you and your life there may be physical, biochemical, mental, psycho-emotional, all energy levels, your work, your study, in your relation and your life, all kinds of disturbances and blockages may occur.

 

Giloflow is specialized to through energetic treatmens to let your energy flow optimally again at all levels.

 

 

GILOFLOW FOR YOUR WELLBEING TO GO!