Welkom bij Giloflow

 

HYPER PHOTON 3D

 

    

  

  

De Hyper-Photon 3D is een multifunctioneel apparaat dat bestaat uit een combinatie van Soft-laser therapie, Fotonen therapie, Magneetveld therapie en medicamenteuze behandelfrequenties.

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat alle levensprocessen in organismen worden geleid door het bestaan van een regulerende lichtenergie, de zogenaamde biofotonen. Alle levende cellen in organismen bevatten biofotonen en stralen dit ook in geringe mate uit. Deze meetbare biofotonen-emissie wordt afgegeven in de vorm van laserstralen.

 

Middels biofotonen worden in de cellen de celfuncties aangestuurd. Tevens zijn de biofotonen de dragers van informatie waardoor cellen onderling met elkaar communiceren. Zowel onze afzonderlijke cellen als ook ons complexe totale lichaam heeft dit licht nodig.


Slechts 15% van de lichtstralen die de ogen absorberen wordt gebruikt voor het zien. Het overige deel wordt gebruikt voor de aansturing van biologische processen in de hersenen. Zowel de productie van hormonen als de stofwisselingsprocessen zijn direct gekoppeld aan de aanwezigheid van licht. De verschillende kleuren, ofwel golflengten, in licht hebben hierbij specifieke werkingen op de diverse organen en lichaamsdelen.
Biofotonen zijn dus van eminent belang voor onze gezondheid.

 

Alle levende organismen kunnen biofotonen produceren en uitzenden. Deze biofotonen worden opgebouwd onder invloed van het zonlicht, onze voeding (en ademhaling).

 

Volgens de biofysische geneeskunde worden alle fysiologiche processen aangestuurd door een electromagnetisch regulatiesysteem. Het versturen en het ontvangen van informatie binnen dit systeem vindt plaats via biofotonen.
Middels de Hyper-Photon 3D worden fotonen aan het lichaam overgedragen die gelijksoortig zijn aan de lichaamseigen biofotonen, en gaat dit regulatiesysteem beter functioneren. De uitgestraalde fotonen worden geresorbeerd door diverse lichaamsweefsels en verspreid door het gehele lichaam, via onder andere het zenuwstelsel en meridiaanstelsel. Hierdoor wordt de productie en het functioneren van de biofotonen gestimuleerd. Zo ontstaat een optimalisering van de energievoorziening en informatieoverdracht, waardoor alle lichaamsfuncties geactiveerd worden.

 

Dit impliceert onder andere:

  • Een activering van het zelfherstellend vermogen van het lichaam
  • Een toename van de immuunreacties, verbeterde weerstand
  • Een optimalisering van alle stofwisselingsfuncties
  • Een directe energetische stimulering van alle cellen
  • Een verbetering van de mentaal emotionele conditie

De fotonen- en lasertherapie, geproduceerd met de Hyper-Photon 3D is een universeel, natuuridentiek behandelsignaal. Hierdoor heeft het een stimulerende en ondersteunende uitwerking op de algehele gezondheid bij alle patiënten die hiermee behandeld worden. De Hyper-Photon 3D is daarom aan te wenden bij een zeer breed spectrum van indicaties.